dimarts, 17 de novembre de 2015

ART ANTIC: PREHISTÒRIA

1. Indica quin tipus de megàlit és el més abundant a Catalunya i explica'n la funció:
Els megàlits més abundants a Catalunya són els dòlmens. El dòlmen és una construcció megalítica de pedra pròpia del neolític. La formació bàsica del dòlmen, la constitueixen dues pedres verticals amb una d'horitzontal al damunt. És un tipus de monument funerari que s'utilitzava per fer enterraments col·lectius.
2. Escriu les dates aproximades dels esdeveniments següents:
  • L'Homo erectus descobreix el foc → 300.000 a.C aprox.
  • Apareixen les primeres manifestacions artístiques → entre 15.000 i 20.000 a.C
  • L'agricultura sorgeix en el Creixent Fèrtil → 7.000 a.C aprox.
  • Els éssers humans inicien l'activitat metal·lúrgica → 3.500 a.C aprox.
3. Fes un informe sobre aquesta imatge:
En aquesta imatge hi podem apreciar la Venus de Willendorf. És l'estatua d'una figura femenina vista des de diferents punts de vista. · · Està esculpida en pedra calcàrica i pintada amb vermell ocre, fa 11'1 centímetres d'alçada.
· Fa uns anys, es va estimar que havia estat esculpida uns 22.000/24.000 anys enrere.
La Venus no és un retrat realista sinó una idealització de la figura femenina. La vulva, els pits i el ventre són molt pronunciats. Aquesta escultura ha produït molta polèmica i rebuig.
4.Observa la pintura rupestre i respon les preguntes següents:
a) On es troben aquestes pintures? A quin tipus de pintura rupestre corresponen?
Es troben representades a les parets i sostres de les coves prehistòriques. Aquestes que es veuen a la imatge pertanyen a la Península Ibèrica i són dResum Anàlisi d'una obra pictòricae tipus llavantí

b) Descriu l'escena i comenta la possible finalitat d'aquestes pintures:
AVhL7pgZLcLNjX-y7kwYucXQBfNFLkmbiC_bI7L4nWnEMh5HzIumtIsUOUNXP1P0NlXnOJxk8zZliNtetFpJJxlminEAt_8X6g_8Wmu-0W_5o9YFRqTQlHVOKs-wY6FlCPlIvPEv
En l'escena es poden veure representades diverses persones caçant animals per poder alimentar-se.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada